Vårt koncept

Dina studier

På Kalmar Fria Läroverk kännetecknas undervisningen av ordning och reda och genomtänkt pedagogik, utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Kunskapsutveckling

– vår viktigaste värdering

 

Varje elev som börjar på Kalmar Fria Läroverk gör det utifrån sina individuella förutsättningar. Med din egen kunskapsnivå som utgångspunkt sätter vi tillsammans höga mål för hur din kunskap ska utvecklas under de tre gymnasieåren. Alla elever ska genomgå en kraftig kunskapsutveckling under tiden hos oss. Det är utan tvekan vår viktigaste uppgift som skola.

Evidens

– vår viktigaste princip

 

Undervisningen på vår skola bygger på evidens*. Höga förväntningar, lärarledd undervisning, tydliga instruktioner och kontinuerlig feedback är evidensbaserade metoder. Det innebär att forskning har visat att de har god effekt på lärande.

» Därför vet vi att våra elever lär sig så mycket som möjligt.

No excuses

Fokus på lösningar – inte problem

På Kalmar Fria Läroverk har vi ett sätt att arbeta som bygger på att varje elev ska kunna ha ambitiösa mål för sin gymnasietid. Skolans roll och ansvar för att hjälpa eleverna att nå sina mål kallar vi för ”No excuses” som vi från och med hösten 2022 arbetar utifrån.

Det viktigaste för oss är att varje elev lyckas med sina gymnasiestudier. Det är många faktorer som spelar in för att det ska bli just så. En av dessa faktorer är kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Detta är vi väldigt noga med, eftersom det ger en tydlig bild av varje enskild elevs utveckling.

När du börjar hos oss, gör du det utifrån dina egna förutsättningar. I ett introsamtal tillsammans med dig och dina vårdnadshavare, sätter vi höga mål för hur du ska utvecklas under dina år på gymnasiet. Sedan följer vi upp, utvärderar och stöttar dig så att du uppnår dessa mål.

Så här fungerar det:

  • Vi har ett lösningsorienterat förhållningssätt där vi ser möjligheter, inte svårigheter.
  • Introsamtalet ger oss information om dig som elev vilket hjälper oss att arbeta mot uppsatta mål.
  • Vi hjälper dig att ligga i fas med dina mål, så att du inte halkar efter.
  • Om du har något som behöver kompletteras, hjälper vi dig att göra detta så snabbt som möjligt.
  • En deadline ska hållas! Det är stressigt att ligga efter.