Skolkampen – Kalmar Fria Läroverk vs CIS

news

2022-02-28, 15:48

Fria och CIS är två gymnasieskolor som ligger mitt emot varandra och goda grannar vill förstås lära känna varandra bättre. Nu har den första Skolkampen gått av stapeln där elever tävlat mot varandra i kunskapsfrågor.

Tävlingen arrangerades i Fria Läroverkens aula och eleverna tävlade i svenska, matematik, historia, samhällskunskap, naturkunskap, geografi, idrott och hälsa samt engelska. Varje skola deltog med ett lag vardera med sex från olika årskurser och tävlingen pågick under cirka två timmar. Publik i form av övriga elever på skolorna fanns på plats i aulan och digitalt eftersom tävlingen sändes live.

Viktor Harrysson, lärare i historia och idrottsämnen på Fria, är en av initiativtagarna till Skolkampen som de hoppas kunna genomföra årligen. Man har också planer på att addera en tävling i en idrottsgren under vår eller tidig sommar.

– Det mest givande med tävlingen var att se hur glada eleverna var samt hur taggade de var på att få tävla och visa upp sina kunskaper. Sen räckte det tyvärr inte hela vägen för våra elever den här gången men de gick där ifrån med ett leende samt inställningen att nästa år vinner vi, berättar Viktor Harrysson.

Relaterat material