Våra program

Samhällsvetenskap

Inriktningar: Beteendevetenskap samt Medier, information och kommunikation.

Vi erbjuder två samhällsvetenskapliga inriktningar; Beteendevetenskap samt Medier- information och kommunikation. Inom båda inriktningarna arbetar vi mycket med praktiskt lärande. Här får du göra, inte bara läsa.

Intresseanmälan»Poängplan»

Beteendevetenskap

För dig som vill lära dig mer om ledarskap, att arbeta i projekt, självkännedom, gruppdynamik, psykologi och kommunikation. Under dina tre år får du bland annat  lära dig att förklara mänskligt beteende och olika ledarskapsteorier.

Medier, information och kommunikation

För dig som vill lära dig mer om journalistik, foto, film och ljud, grafisk design och kommunikation. Du får bland annat utveckla ditt skrivande och bildtänk genom att vara med och driva vår skoltidning Yada Yada. Dessutom tränar du mycket på att kommunicera muntligt genom att du får fördjupa dig i presentationsteknik, retorik och argumentationsteknik. På olika sätt gör vi ordet till ett av dina främsta redskap i livet. Programmet är en högskoleförberedande utbildning. Därför lär du dig effektiva studievanor för framtiden, som du har nytta av när du efter studenten kan söka till utbildningar på högskolor och universitet.

Lärare på Samhällsvetenskapsprogrammet

Lisa Karlman

Lärare i Religion, Filosofi, Svenska som andraspråk
073 – 519 29 41

Katarina Stjernfelt

Lärare i Juridik, Ekonomi
073 – 519 29 41

Linda Eriksson

Lärare i Psykologi, Svenska som andraspråk
073 – 519 29 41

Erik Cederberg

Lärare i Tyska, Samhällskunskap
073 – 519 29 41

Åsa Karlsson

Arbetslagsledare, Lärare i Idrottsspecialisering, Naturkunskap, Idrott och Hälsa 1, Ledarskap och organisation
073 – 519 29 35