Våra program

El och energi

Inriktning: Dator- och kommunikationsteknik

El- och energiprogrammet är en IT-utbildning med fokus på datorer, nätverk, webb och programmering tillsammans med praktiska och ämnesövergripande lektioner. Här har du möjlighet att fördjupa dig inom dina IT-intressen eller att läsa till grundläggande behörighet för högre utbildning.

Intresseanmälan»Poängplan»

Dina tre år på El- och energiprogrammet

Första året

Under ditt första år får du möjlighet att prova och upptäcka grundläggande teknik och datorbyggande. Kurser som ingår är bland annat datorteknik och mekatronik. Du får möjlighet att möta yrkeskunniga lärare som jobbar med data och IT och du får hjälp med att upptäcka just det du vill bli bra på i framtiden.

Andra året

Andra året får du utveckla och fördjupa dina kunskaper i ämnen som dator och nätverk, elektronik & webbutveckling. Du kommer att gå ut på praktik som motsvarar minst fyra veckor på en arbetsplats som är verksam inom ditt framtida yrke.

Tredje året

Sista året har du praktik motsvarande två dagar i veckan under hela höstterminen. Du får alltså chansen att redan under din gymnasietid bygga upp ett kontaktnät inom branschen. Du får fortsätta att fördjupa dig inom de ämnen du gillar bäst och får arbeta med framtida arbetsuppgifter.

Praktiskt lärande

På programmet kommer det praktiska lärandet först. Du får arbeta med både händer och huvud för att lösa problem och får lära dig allt från grundläggande teknik, elektronik och programmering till hur du bygger och installerar en dator, konfigurerar nätverk och server och programmerar och utvecklar egna webbsidor och program. Genom att arbeta ämnesöverskridande får du ofta ta med tekniken in i andra ämnen som engelska eller matematik.

Vi arbetar ofta med projekt där du, enskilt eller i grupp, får själv lösa problem, testa olika arbetssätt och styra arbetet som ska vägleda dig mot ditt kommande yrkesliv.

Praktik

I programmet ingår även praktik där du får komma ut på arbetsplatser som motsvarar din utbildning och där du kan använda kunskapen från klassrummen samtidigt som du lär dig hur det ser ut i verkligheten.