Fria Ekonomi

Ekonomi – Entreprenörskap/Kriminologi

Inriktningar: Ekonomi, Juridik
Profiler: Entreprenörskap, Kriminologi

Nu inför vi tydliga profiler på vårt populära Ekonomiprogram. ”Entreprenörskap” på Ekonomi-inriktningen och ”Kriminologi” på Juridik-inriktningen. Vill du lära dig allt som företagande och få med både marknadsföring och redovisning? Eller drömmer du om att bli jurist, åklagare eller utredare? Då är det här profilerna för dig!

Intresseanmälan»Poängplan»

Gästföreläsningar och studiebesök

Ett återkommande inslag under utbildningen är olika gästföreläsare som bjuds in för att berätta om sina karriärer. Vi gör detta för att våra elever ska få insikt i vad en ekonomiutbildning kan leda till så att de kan fatta rationella beslut om hur de vill fortsätta sina studier. Vi flyttar även blicken utanför skolan och genomför olika studiebesök hos företag och organisationer under utbildningens gång.

Företagande

En annan viktig del i utbildningen handlar om praktiskt företagande. Under årskurs två fokuserar vi lite extra på det genom arbete med Ung Företagsamhet (UF). Vi integrerar flera olika kurser i UF och skapar på det viset ett helhetstänk kring företagande som innebär att man lär sig teori som man sedan kan tillämpa praktiskt på sitt företag.

Casebaserad undervisning

Ett genomgående tema under hela utbildningen är att undervisningen bedrivs casebaserat. Det innebär att du, istället för att jobba med traditionell kurslitteratur och lösa uppgifter som kontrollerar att du förstått vad som står i boken, löser verkliga fall från riktiga företag med hjälp av teorier som våra lärare lär ut. Det är inte bara roligare utan leder också till en ökad förståelse.

Lärare på Ekonomiprogrammet

Emma Josefsson Kronborg

Förstelärare, Lärare i Samhällskunskap, Religion och Sociologi och Nationell ekonomi

Katja Acevska

Lärare i Svenska som andraspråk

Mariia Erkhova

Lärare i Ekonomiämnen och Juridik

Pablo de la Serna

Lärare i Spanska

Teuta Haradinaj

Kurator (tjänstledig)
073-519 29 37

Johannes Nordgren

Lärare i Engelska, Historia och Samhällskunskap

Annelie Gustafsson

Programansvarig för Teknik. Lärare i Matematik, Fysik, Teknik och Kemi
073 – 519 29 35

Viktor Harrysson

Arbetslagsledare, undervisar i Idrott, Historia samt kurser på Barn- och fritidsprogrammet

Christian Jonasson

Tf. Rektor och Programansvarig på Barn- och fritidsprogrammet
070-386 19 59
christian.jonasson@laroverken.se