Våra program

Ekonomi

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Vårt Ekonomiprogram kännetecknas av att vi varierar undervisningen genom att blanda traditionella lektioner med verklighetsbaserade fall, studiebesök, gästföreläsningar och andra praktiska övningar i högre grad än vad som är vanligt på traditionella ekonomiutbildningar på gymnasiet. Det gör att du under studietiden förbereds för vidare studier på handelshögskola eller universitet och att du får en inblick i de olika yrken som en ekonomiutbildning kan leda till.

Intresseanmälan»Proängplan»

Mer undervisning kring placeringar och sparande

Nyhet 2021!

Intresset för aktier och andra slags investeringar växer bland unga. Nu förstärker vi därför Ekonomiprogrammet med mer undervisning kring placeringar, finansiella instrument och sparande. Läs gärna mer här om hur du på Fria får fördjupa dig inom såväl  privatekonomi som internationell ekonomi.

Gästföreläsningar och studiebesök

Ett återkommande inslag under utbildningen är olika gästföreläsare som bjuds in för att berätta om sina karriärer. Vi gör detta för att våra elever ska få insikt i vad en ekonomiutbildning kan leda till så att de kan fatta rationella beslut om hur de vill fortsätta sina studier. Vi flyttar även blicken utanför skolan och genomför olika studiebesök hos företag och organisationer under utbildningens gång.

Företagande

En annan viktig del i utbildningen handlar om praktiskt företagande. Under årskurs två fokuserar vi lite extra på det genom arbete med Ung Företagsamhet (UF). Vi integrerar flera olika kurser i UF och skapar på det viset ett helhetstänk kring företagande som innebär att man lär sig teori som man sedan kan tillämpa praktiskt på sitt företag.

Praktik

Alla våra elever erbjuds möjligheten att göra praktik som en del av sin utbildning. Praktiken bygger på elevernas eget engagemang och de är drivande i processen med att hitta en plats som passar för just dem. Vi hjälper självfallet till att hitta platser om man vill det och våra lärare har en nära dialog med kontaktpersonerna på praktikplatserna under praktikens gång.

Casebaserad undervisning

Ett genomgående tema under hela utbildningen är att undervisningen bedrivs casebaserat. Det innebär att du, istället för att jobba med traditionell kurslitteratur och lösa uppgifter som kontrollerar att du förstått vad som står i boken, löser verkliga fall från riktiga företag med hjälp av teorier som våra lärare lär ut. Det är inte bara roligare utan leder också till en ökad förståelse.

Lärare på Ekonomiprogrammet

Caroline Falck

Programansvarig för Ekonomi, Lärare i Franska, Juridik och Ekonomi

Emma Josefsson Kronberg

Lärare i Samhällskunskap, Religion och Sociologi

Lisa Karlman

Programansvarig för Samhällsprogrammet, Lärare i Religion, Filosofi, Svenska som andraspråk

Mattias B. Fischman

Heltidsmentor och Socialpedagog, Heltidsmentor för El- och energi, Teknik och Ekonomi
073-519 29 40