Våra program

Barn och fritid

Inriktning: Fritid och hälsa

Vårt Barn- och fritidsprogram är inriktat mot träning, fysiologi och idrottsledarskap. Programmet passar dig som vill arbeta som idrottslärare, sjukgymnast, polis, tränare, arbetsterapeut, gyminstruktör eller inom övriga uniformsyrken. Programmet passar också dig som vill fortsätta utvecklas inom din idrott.

Intresseanmälan»Poängplan»

Dina tre år på Barn- och fritidsprogrammet

Första året

Du upptäcker och utvecklar du din styrkor och utvecklingsområden. Du skriver ner vilka mål du har för framtiden och får förståelse och grundläggande kunskap inom olika träningsformer, ledarskap och kost. Du läser kurserna träningslära och lärande och utveckling samt genomför friluftsvandring och åker på lägerskola. Du kommer även att ha en veckas praktik där du får möjlighet att praktisera på till exempel gym, simhall eller förskola. Du har från första skoldagen möjlighet att läsa individuella valet Idrott och hälsa 1 – specialisering, inriktning Kampsport eller Fys och hälsa.

Andra året

Du kommer att fördjupa dig inom träningslära och idrottskunskap där du får planera träningsprogram, leda själv och i grupp samt öka din förståelse för idrottens och fritidens betydelse. Du kommer att kunna välja praktikplats efter den yrkesinriktning du är intresserad av. Lägerskolan för årskurs ett kommer du i årskurs två att vara med att planera och leda. Under andra året kommer du att läsa individuella val som till exempel Engelska 6 och Svenska 3 som ger dig behörighet till högskola. I årskurs två har du möjlighet att läsa individuella valet Idrott och hälsa 2 – specialisering, inriktning Kampsport eller Fys och hälsa.

Tredje året

Du kommer att göra ett gymnasiearbete och ha tio veckors praktik som båda grundar sig på vad du vill jobba med efter studenten. Du kommer att läsa kursen Idrott och hälsa 2 som bygger vidare på det upplevelsebaserade lärandet som har bland annat grundlagts i årskurs ett och årskurs tvås vandring och lägerskola. Baserat på vad du är intresserad och vilka aktiva praktikval som du har gjort, kommer du att få möjlighet att utbilda dig till poollivräddare och/eller gyminstruktör. När du lämnar oss efter tre år kommer du ha fått de kunskaper och den förståelse som krävs för ditt framtida yrkesval.

Med fokus på fritid och hälsa

Under utbildningen lär du dig om anatomi, fysiologi, träningslära, idrottspedagogik, kost och träning. Du utvecklar din förmåga som idrottare, tränare och ledare genom både teoretiska diskussioner och praktiska övningar. Du tränar något under skoltid i stort sett varje dag och förbereder dig för en aktiv framtid. Under dina tre år hos oss kommer du även ha 15 veckors praktik som ger dig möjlighet att träna på det du lär dig ute i verkligheten.

Efter gymnasiet

Utbildningen leder till yrken som:

  • Idrottsledare
  • Personlig tränare
  • Elitidrottsutövare

Utöver dessa kan du på Barn- och fritidsprogrammet skaffa dig högskolebehörighet och även en särskild behörighet till universitetet som bl.a. gör det möjligt för dig att studera till:

  • Lärare
  • Sjukgymnast
  • Polis
  • Brandman

Lärare på Barn- och fritidsprogrammet

Emma Josefsson Kronberg

Lärare i Samhällskunskap, Religion och Sociologi
Pablo de la Serna

Pablo de la Serna

Lärare i Spanska
Pia Lintrup

Pia Lintrup

Lärare och Specialpedagog

Teuta Haradinaj

Kurator och mentor åk 1
073-519 29 37

Viktor Harrysson

Lärare i idrottsämnen och Historia

Christian Jonasson

Programansvarig på Barn- och fritidsprogrammet och lärare i idrottsämnen

Tobias Prag

Arbetslagsledare på El- och energi samt Teknikprogrammet. Programansvarig på El- och energi. IT-ansvarig samt lärare på El- och energi samt Teknikprogrammet