Våra program

Barn och fritid

Inriktning: Fritid och hälsa

Vårt Barn- och fritidsprogram är inriktat mot träning, fysiologi och idrottsledarskap. Programmet passar dig som vill arbeta som idrottslärare, sjukgymnast, polis, tränare, arbetsterapeut, gyminstruktör eller inom övriga uniformsyrken. Programmet passar också dig som vill fortsätta utvecklas inom din idrott.

Intresseanmälan»Poängplan»

Dina tre år på Barn- och fritidsprogrammet

Första året

Du upptäcker och utvecklar dina styrkor och utvecklingsområden. Du skriver ner vilka mål du har för framtiden och får förståelse och grundläggande kunskap inom olika träningsformer, ledarskap och kost. Du läser kurser som träningslära, lärande och utveckling samt genomför friluftsvandring. Du kommer även genomföra två praktikveckor som fylls med gästföreläsare från många olika yrkesgrupper, försvarsmakten och kriminalvården för att nämna några.  Även studiebesök på inspirerande arbetsplatser genomförs, räddningstjänsten och Guldfågeln arena som exempel. Under två dagar får du möjlighet att besöka en arbetsplats som just du är extra intresserad av. Allt för att öka din motivation och drivkraft för att nå dina studiemål! Du har från första skoldagen möjlighet att läsa det individuella valet Idrott och hälsa 1 – specialisering, inriktning Fys och hälsa.

Andra året

Du kommer att fördjupa dig inom träningslära och idrottskunskap där du får planera träningsprogram, leda själv och i grupp samt öka din förståelse för idrottens och fritidens betydelse. Du kommer att kunna välja praktikplats efter den yrkesinriktning du är intresserad av och genomföra fem veckors praktik. Under andra året kommer du som grund ha Engelska 6 som ger dig behörighet till högskola. Du kan välja bort denna kurs till förmån för en fördjupning som t.ex idrott och hälsa specialisering.

Tredje året

Du kommer att göra ett gymnasiearbete och ha åtta veckors praktik som båda grundar sig på vad du vill jobba med efter studenten. Du kommer att läsa kursen Naturguidning som bygger vidare på det upplevelsebaserade lärandet som bland annat har grundlagts i årskurs ett och årskurs tvås vandring. Under tredje året kommer du som grund att läsa Svenska 3 som ger dig behörighet till högskola. Du kan välja bort denna kurs till förmån för en fördjupning som t.ex idrott och hälsa specialisering.

När du lämnar oss efter tre år vill vi att du ska känna att du har fått de kunskaper och förståelse som krävs för ditt framtida yrkesval.

Med fokus på fritid och hälsa

Under utbildningen lär du dig om anatomi, fysiologi, träningslära, idrottspedagogik, kost och träning. Du utvecklar din förmåga som idrottare, tränare och ledare genom både teoretiska diskussioner och praktiska övningar. Du tränar något under skoltid i stort sett varje dag och förbereder dig för en aktiv framtid. Under dina tre år hos oss kommer du även ha 15 veckors praktik som ger dig möjlighet att träna på det du lär dig ute i verkligheten.

Efter gymnasiet

Utbildningen leder till yrken som:

  • Idrottsledare
  • Personlig tränare
  • Elitidrottsutövare

Utöver dessa kan du på Barn- och fritidsprogrammet skaffa dig högskolebehörighet och även en särskild behörighet till universitetet som bl.a. gör det möjligt för dig att studera till:

  • Lärare
  • Sjukgymnast
  • Polis
  • Brandman

Lärare på Barn- och fritidsprogrammet

Emma Josefsson Kronborg

Förstelärare, Lärare i Samhällskunskap, Religion och Sociologi och Nationell ekonomi

Katja Acevska

Lärare i Svenska som andraspråk

Teuta Haradinaj

Kurator (tjänstledig)
073-519 29 37

Johannes Nordgren

Lärare i Engelska, Historia och Samhällskunskap

Annelie Gustafsson

Programansvarig för Teknik. Lärare i Matematik, Fysik, Teknik och Kemi
073 – 519 29 35

Viktor Harrysson

Arbetslagsledare, undervisar i Idrott, Historia samt kurser på Barn- och fritidsprogrammet

Christian Jonasson

Tf. Rektor och Programansvarig på Barn- och fritidsprogrammet
070-386 19 59
christian.jonasson@laroverken.se