Kalmar Fria Läroverk vässar inför hösten Ekonomiprogrammets två inriktningar genom; ökat fokus på aktier, olika investeringsformer och affärsrätt och mer praktisk juridik genom arbete med aktuella rättsfall

pressrelease

2021-04-27, 07:00

Intresset för aktier och andra slags investeringar växer bland unga. Till hösten förstärker därför Kalmar Fria Läroverk sitt Ekonomiprogram med mer undervisning kring placeringar, finansiella instrument och sparande.

Satsningen för att öka kunskapen om börsen och aktieplaceringar ges parallellt med det som normalt ingår i ekonomiprogrammet. Förutom en bred utbildning inom ekonomi, juridik och entreprenörskap så kommer eleverna också att få möjlighet att fördjupa sig inom privatekonomi och internationell ekonomi.

Hur börsen fungerar och hur man kan placera i aktier och andra finansiella instrument är ett område där vi ser att intresset bland unga ökar. Tanken är att fånga upp det intresset och låta eleverna utveckla sin förståelse inom området. Det handlar även om att förstå risker med att placera i aktier och hur viktigt det är att tänka ansvarsfullt kring sitt sparande, säger Linda Wolfgang rektor på Kalmar Fria Läroverk.

Förståelse för grunderna inom olika former av sparande och exempelvis aktieplaceringar kan vara en stor fördel för ens privata ekonomi men det handlar också om att skapa förståelse för andra områden som är kopplade till sparandet, som exempelvis hållbarhet och pensionssystemet, säger Linda Wolfgang.

Syftet med den här satsningen att skapa förståelse för och ge inblick i det ekonomiska systemet och alla komplicerade frågeställningar kopplade till ämnet, säger Linda Wolfgang.

Fokuset på aktier kompletterar skolans juridiska inriktning där man från höstterminen 2021 fokuserar än mer på praktisk tillämpning av juridik genom att arbeta med projekt kring intressanta rättsfall och genom ett nära samarbete med rättsväsendet och näringslivet.

Det känns väldigt bra att kunna erbjuda våra elever möjligheten till fördjupade kunskaper inom områden där intresset är stort bland unga. Det är viktigt att vår skola kan ge eleverna en språngbräda in i framtiden inom dessa inriktningar på ekonomiprogrammet avslutar Linda Wolfgang.

Presskontakt

Relaterat material