Kalmar Fria Läroverk avvecklas till sommaren 2024

pressrelease

2024-04-15, 11:44

Skolan har haft ett lågt söktryck under flera års tid med minskat elevantal som följd. Till nästa läsår har skolan endast 10 behöriga förstahandssökande. Det minskande elevantalet gör att skolan inte kommer kunna erbjuda en tillräckligt bra och stimulerande undervisning framöver då antalet tjänster på skolan minskar. Mot bakgrund av det har skolans huvudman Gymnasieskolor i Syd tagit beslutet att det inte finns förutsättningar att driva skolan vidare efter sommaren 2024. Det kommer inte antas några nya elever till årskurs 1 nästa läsår. Gällande elever i nuvarande årskurs 1 och 2 har huvudmannen samverkat med alla gymnasieskolor i kommunen för att säkerställa att dessa elever erbjuds möjlighet att läsa klart sitt program på någon av de andra skolorna i kommunen.

– Det är väldigt tråkigt att behöva avveckla skolan, inte minst då vår personal har gjort ett fantastiskt arbete, men skolan blir för liten för att vi ska kunna garantera kvaliteten på undervisningen kommande läsår. Det vore inte ansvarsfullt mot våra elever att driva skolan vidare med de förutsättningarna. Jag är tacksam för den goda samverkan vi har med övriga huvudmän i Kalmar kring att hitta lösningar så att eleverna får möjlighet att slutföra sina studier på andra skolor, säger Åsa Hässlebro, skolchef gymnasiet, Gymnasieskolor i Syd.

    Kommande veckor kommer representanter från de olika gymnasieskolorna i kommunen till Kalmar Fria Läroverk för att informera om sina skolor och program. Därefter sker individuella samtal med alla elever om vilken gymnasieskola man vill slutföra sina studier på. Skolan kommer fortsätta fungera som vanligt under denna termin.

    Kalmar Fria Läroverk har idag 115 elever varav 62 i åk 1 och 2. Skolan har elever på Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet samt Introduktionsprogrammet.

    Presskontakt

    Carl-Ola Petersson

    Relaterat material