Kalmar Fria Läroverk återinför långa arbetspass

news

2022-05-06, 14:58

Efter ett kort uppehåll kommer schemaupplägget med långa, sammanhållna arbetspass för eleverna på Kalmar Fria tillbaka. Det ger eleverna en lugnare, mer fokuserad skoldag med färre avbrott och uppstarter.

Med långa arbetspass får eleverna en bättre möjlighet att hinna med flera olika moment på en och samma lektion, till exempel genomgång, presentation av uppgift, arbeta och få återkoppling och kanske till och med göra färdigt uppgiften. Det skapar också en mer sammanhängande skoldag utan onödiga raster och håltimmar.

– Långa arbetspass har varit mycket uppskattat och efterfrågat av eleverna. Därför är vi mycket glada över att ha hittat ett bra sätt att lösa det schemamässigt så att vi kan erbjuda det igen från hösten 2022, säger Micael Emihl, tf rektor Kalmar Fria Läroverk.

Det ger också lärarna en större möjlighet att blanda upp undervisningen vilket är extra bra i programfördjupningskurser där man kanske vill lämna skolan för att göra undersökningar, ta emot studiebesök och liknande.

Samtliga kurser kommer ha långa pass från och med i höst förutom för matematik, svenska, engelska och moderna språk där eleven av pedagogiska skäl behöver möta dessa ämnen fler gånger i veckan.

Presskontakt

Relaterat material