Fria Läroverken i Kalmar felfri skola enligt Skolinspektionen

pressrelease

2017-04-03, 08:00

Under våren 2017 genomför Skolinspektion av Fria Läroverkens gymnasier. Först ut var Fria Läroverken i Kalmar. Skolinspektionens granskning av Fria Läroverkens gymnasieskola i Kalmar ledde till ett beslut helt utan anmärkningar.

”Rektor och medarbetare på vår skola i Kalmar gör ett fantastiskt jobb. Det är en skola som kännetecknas av en trygg miljö där alla blir sedda, bekräftade och känner sig välkomna. Dessutom är lärarna skickliga och har höga förväntningar på våra elever. Jag är inte ett dugg förvånad över beslutet utan mycket, mycket stolt över våra skickliga medarbetare och det arbete de utför.” säger Christine Karmfalk, VD för Fria Läroverken.

Fria Läroverken i Kalmar leds av rektor Camilla Söderbäck. Hon beskriver skolan som en personlig, varm skola där både lärare och elever trivs. ”Vi har arbetat målmedvetet under flera års tid med fokus på såväl kvalitet som trivsel. Det känns väldigt bra att få kvitto på att vi lyckats och därmed ingår i den exklusiva skara av skolor som bedöms som helt felfria. För mig som rektor är det väldigt stort att få den bekräftelsen.”

Fakta
Under 2016 gjorde Skolinspektionen regelbunden tillsyn på 932 grund- och gymnasieenheter, hos sammanlagt 310 unika huvudmän. Under 2016 gjordes prioriterad tillsyn på 491 grund- och grundsärskoleenheter och 170 gymnasie- och gymnasiesärskoleenheter. På övriga skolenheter gjordes bastillsyn. Endast 15 % bedömdes som helt felfria och bland grundskolorna var 23 % felfria.*
*källa: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Statistikrapport/Regelbunden-tillsyn/statistik-over-regelbunden-tillsyn-2016/

Kontaktuppgifter

Camilla Söderbäck, rektor Fria Läroverken i Kalmar, 073-519 29 31, camilla.soderback@laroverken.se

Christine Karmfalk, VD Fria Läroverken i Sverige, 070-261 12 44, christine.karmfalk@laroverken.se